C-DECK

Cântar feroviar în structură mixtă metal-beton cu montaj suprateran, direct pe infrastructura căii ferate (fără lucrări de turnare beton
in situ) relocabil, PREMIUM HEAVY-DUTY. Cântărire statică.

c-deck
 • Construcție modulară (două sau mai multe module)
 • Fără fundații costisitoare, turnate la fața locului
 • Instalat direct pe terasamentul de piatră spartă (amenajat
  în acest scop), lucrările sunt similare înlocuirii unui tronson de cale ferată cu altul
 • Orice sarcină dinamică mare, rezultată din circulația pe căile ferate, cu orice viteză, nu are efecte asupra cântarului, acesta putând fi tranzitat de locomotive sau garnituri de tren
 • Eliminarea problemelor legate de drenarea apelor pluviale
 • Întreruperea minimă a liniei C.F. pentru montaj: 2 zile
 • Toate componentele sunt accesibile de deasupra
 • Relocare simplă cu recuperare integrală a sistemului
 • Mentenanță preventivă minimă
 • Recomandabil pentru medii Ex, acumulări minime de gaze explozive
 • Sistemul de șicane tip labirint previne acumulările de praf sau alte depuneri (noroi, zăpadă, pietre)
vagoane
vagoane-2

DIMENSIONARE CANTAR FEROVIAR

Cântarul feroviar poate avea orice lungime în intervalul 12..60m, lungime realizată prin combinarea modulelor active de cântărire de 5, 6 sau 7m și poziționarea acestora la o distanță variabilă în intervalul 0/3..6m (zonă inactivă indicată între paranteze pătrate).

Dimensionarea se face prin optimizarea așezării modulelor active de cântărire în alternanță cu zonele inactive (libere) dintre ele în scopul obținerii unei configurații care să permită cântărirea unui tren cu minim (optim, zero) de vagoane dezlegate (optim, fără dezlegarea niciunui vagon).

Calculul prevede ca axa boghiului să fie poziționată cât mai aproape de centrul modulului.
Conform Instrucției 314 de norme și toleranțe pentru construcția și întreținerea căii ferate (pag. 84), nu se admit cupoane de șină sub 3m lungime. Așadar, 3m este lungimea minima a unui tronson C.F.
Pentru procesul de dimensionare, este absolut necesară o listă (cât mai completă) cu tipul vagoanelor care vor tranzita cântarul feroviar.

lungime-module

SPECIFICATIE TEHNICA

Module 2 3
Lungime* [m] 15 m 20 m
Platforma METAL-BETON
Capacitate [t] 120 120
CLC [K] 80 80
Săgeata f [mm] 1:950 1:950
Consumuri
metal [t] 10,4 15,6
beton prefabricat [mc] 8,0 13,5
beton turnat on-site [mc]

* Lungimi: 5+[5]+5m, respectiv 5+5+[5]+5m

Structura platformei de cântărire C-DECK este mixtă
metal-beton cu grinzi metalice – componenta activă de cântărire – montate pe fundație prefabricată din beton tip C45/55 în conformitate cu DIN 1045 care se instalează direct pe infrastructura de piatră spartă a căii ferate.

Fara lucrari de turnare beton in situ.

2 sau 3 module
8 sau 12 celule de cântărire

 • calitățile remarcabile ale unei construcții mixte metal-beton, robustă și suplă
 • model “de top”

STRUCTURA

icons

Structura de rezistență a grinzilor de cântărire este considerată cea mai bună structură suport de grinzi “I” (extended steel I-beams), design recomandat ca fiind “the best practice” de cele mai competente autorități internaționale în domeniile transporturilor și a construcțiilor de drumuri și poduri (cântarul feroviar fiind asimilat cu o structură-pod).
De asemenea, design-ul platformei FLINTAB exclude spații închise în care umiditatea excesivă poate iniția procese de coroziune dinăuntru spre exterior.

Grinzile de cântărire sunt montate într-un cadru metalic din profile U și închise cu un labirint astfel încât să nu pătrundă accidental material (balast, etc.) al infrastructurii căii ferate.
Cadrul este o construcție monolit care se așează direct pe infrastructura CF. Datorită construcției “SLIM LINE” adâncimea de așezare a cadrului pe infrastructura căii ferate este la numai 34cm sub NST (nivel superior traversă).

DESIGN MODULAR

TRANSPORT GABARITIC

transport-gabaritic

GREUTATE PLATFORMĂ
(1 modul):

5m: 3,44t
6m: 4,48t
7m: 6,61t

INSTALARE RAPIDA
ON-SITE

manevrare_module

GREUTATE FUNDATIE

modul capăt (2 buc): 5,1t/buc
modul mijloc (2 buc):
5m: 2,28t/buc
6m: 2,81t/buc
7m: 3,26t/buc

PRINCIPIU FIXARE SINA CALE FERATA

principiu_conectare_sina

CAPACE PENTRU ACCES LA CELULE

capace
Capacele metalice (de capăt și de pe suporții de celule de cântărire):

 • tablă striată de 6mm grosime
 • demontabile, fixate în șuruburi

PROTECTIE

PROTECTIE IMPOTRIVA DEPUNERILOR

Sistemul de cântărire nu este influențat în niciun fel de depuneri de praf, noroi, zăpadă sau îngheț. Orice acces în spațiul grinzilor de cântărire este protejat prin realizarea de șicane de închidere, care nu permit pătrunderea de noroi, zăpadă sau pietre din terasamentul de piatră spartă sau alte obiecte mici.

SISTEM DE LIMITARE

limitari
 • câte doi pivoți la capetele fiecărei grinzi, pentru preluarea forțelor transversale și longitudinale

PROTECTIE ANTICOROZIVA

 • sablare cu grit cu instalație GRACO în cabină special amenajată
 • vopsire cu instalație airless, se ajunge la grosime strat final minim 120 microni
 • 2 straturi de grund cu grosime finală de minim 60 microni, anticoroziv pe bază de rășină epoxidică și poliaminoamidică, aditivi și solvenți organici
 • 2 straturi de vopsea ACRILIN E, cu grosime finală de minim 60 microni

roșu RAL 3020
negru RAL 9005

CABLURI, CELULE SI CUTIE DE CONEXIUNI

celula
 • Protecție împotriva lovirilor accidentale, strivirii, rozătoarelor, numeroaselor cicluri de îngheț-dezgheț.
 • Protecție împotriva vandalismului și accesului neautorizat.

INSTALARE

ALEGERE LOC DE INSTALARE

Condiții pentru linia ferată:

 • Lungime de aliniament: minim 60m.
 • Declivitatea maximă graduală pe lungimea a două vagoane: +/-10mm; pe toată lungimea de 60m se poate ajunge la +/-15mm (în amonte și în aval de cântar).
 • Nu există condiții particulare care trebuie impuse terasamentului sau suprastructurii în zona din vecinătatea cântarului.
 • Infrastructura cântarului este aceeași ca infrastructura căii ferate normale.
loc_instalare

FILMUL INSTALARII - LUCRARI CF

A. Avize anterior efectuării lucrării:

Proiectarea lucrărilor de amplasare a unui cântar feroviar se realizează de o unitate autorizată AFER. Documentația verificată conform Legii 10/1995** este înaintată la AFER București (numai caietul de sarcini tip), pentru verificare și analiză, apoi la Divizia Linii în vederea autorizației C.F.R. de execuție.
Obținerea autorizației de construire este în sarcina clientului.

B. Execuție lucrare:

În sinteză, procesul de instalare pe linie ferată industrială ecartament 1435mm (CN=cale normală) constă în:

 • Demontarea șinelor și traverselor C.F. pe o lungime determinată de dimensiunea cântarului feroviar
 • Săpătura la cotă și amenajarea terenului (îndepărtarea stratului de piatră, acolo unde este cazul, până la un strat curat (fără să fie impregnat cu pământ, uleiuri, păcură, etc.)
 • Transportul cântarului din fabrică (FLINTAB Engineers and Constructors, Tecuci, jud. Galați) – necesar două camioane
 • Macara 25T pentru descărcare și montaj
 • Instalarea fundațiilor metalice direct pe infrastructura terasamentului de piatră spartă al căii ferate la 60cm sub nivelul inferior al șinei (NIS)
 • Montajul grinzilor active de cântărire
 • Refacerea continuității căii ferate și a terasamentului de piatră spartă.

Lucrările C.F. includ:

 • Măsurători topografice
 • Scoatere materiale de balastare din linie până la talpa traverselor / sub talpa traverselor
 • Umplutură de balast între linii
 • Compactare strat de balast cu placă vibrocompactoare (minim 95%)
 • Operațiuni auxiliare la lucrările de suprastructură a liniilor: tăierea și găurirea șinelor din amonte și din aval de cântar
 • Rectificarea rosturilor de dilatație
 • Burajul traverselor de beton pe pat nou / riparea liniilor ferate pe traverse de lemn
 • Inlocuirea șinelor de cale ferată tip 40 acolo unde este cazul cu șine de cale ferată normală tip 49 și material mărunt de cale

Nota suplimentara

În cazul în care șina existentă diferă de tipul 49 (veche, tip 40), joncțiunea celor două tipuri implică un cost suplimentar care va fi evaluat de la caz la caz.Trecerea de la șină tip 49 la șină tip 40 se poate face numai cu cupoane de tranziție (eclise de racordare) astfel: pe toată lungimea activă a cântarului feroviar, există montată șină C.F. tip 49 cu toate accesoriile de prindere.

Cadrul cântarului este prelungit cu o lungime echivalentă a trei traverse, pe care se află accesoriile de prindere pentru integrarea cântarului în linia curentă (pentru șina C.F. tip 49). Pentru conectare la șină tip 40, șina tip 49 de pe cântar se continuă cu un tronson de 3m șină tip 49 la care se sudează un tronson de șină tip 40 din șina existentă.

Instrucțiunile de instalare sunt explicate în detaliu în fișierul “Instrucțiuni de instalare cântar feroviar C-DECK”

PASUL 1: Se îndepărtează vechile șine pe lungimea cântarului și pe încă 6m de ambele părți ale sale.
PASUL 2: Se îndepărtează balastul pe o adâncime de minim 600mm de la suprafața superioară a traversei.
PASUL 3: Se amenajează terenul instalării în vederea unui drenaj eficient.
PASUL 4: Se pregătește și se compactează patul de balast ce va servi drept fundament pentru noul cântar.

PASUL 5: Se transportă secțiunile cântarului feroviar și se descarcă la locul de instalare.
PASUL 6: Se efectuează așezarea și poziționarea modulelor platformei de cântărire.
PASUL 7: Se determină nivelul secțiunilor cântarului cu ajutorul unor instrumente speciale.
PASUL 8: Se montează șinele de legătură.

etape-instalare
detalii

Configuratie sistem TRAPPER

METAL-BETON HEAVY-DUTY

configuratie-sistem

Fundatie (cadru metalic)

Grinzi de cantarire

Componente electronice

 • Celule de cântărire și cutie de conexiuni
 • Indicator digital de cântărire
 • Imprimantă
 • Pachet de protecție electrică și set conectică
 • Stație PC și program de cântărire

Servicii

 • Montaj și instalare
 • Verificare metrologică inițială
 • Instruire operatori
 • Documente metrologice
 • Manual de mentenanță preventivă

Excluderi din furnitura standard sau asigurate opțional

 • Lucrări de construcții
 • Transport platformă și macara

Garantie

 • Platformă de cântărire: 10 ani
 • Celule de cântărire: 2 ani

Service postgarantie

 • Pe toată durata de viață a cântarului

Termen de livrare

 • Din stoc sau 6 saptamani de la comanda

Clientul asigură un spațiu de lucru pentru operator în raza de vizibilitate a cântarului rutier: o cabină, un container-birou sau o încăpere dintr-o clădire învecinată.
Parametrii rețelei electrice asigurate de Client:

 • tensiune de alimentare: 230Vca±10%
 • frecvență: 50Hz±1%
 • putere instalată: 650VA
 • potențial între nulul de protecție al rețelei de alimentare și centura de împământare: 0 (zero)
 • rezistența prizei de împământare: maxim 1 Ohm

CONFIGURATIA SISTEMULUI

Produsul are ca scop determinarea masei în tranzacții comerciale și se află sub incidența Directivei 2009/23/CE (care abrogă Directiva 90/384/EEC), transpusă de H.G. 617/2003 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de punere în funcțiune a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată, republicată, modificată prin H.G. 1302/2009. Singurul aspect relevant pentru utilizarea unui cântar rutier este acela de a gestiona simplu și eficient datele de cântărire și de a permite transferul acestora în diverse alte aplicații software în rețea.

Platformă de cântărire model C-DECK - Componente electronice

 • Celule de cântărire FLINTEC Germania tip RC3-30t-C4* GDT cu protecție la supratensiuni
 • Cutie de conexiuni cu protecție la supratensiuni
 • Cablu de legătură din cupru pentru montaj îngropat, ecranat și armat (20..30m)
 • Indicator digital de cântărire SysTec Germania tip IT8000E în carcasă din inox IP65
 • Imprimantă alb-negru HP laserjet Pro P1102 USB format A4
 • Priză APC de protecție la supratensiuni, tensiune de trecere <15%, filtrare EMI/RFI >20-30db, energie absorbită 903 jouli, curent de vârf 13kA
 • Sursă de tensiune neintreruptibilă UPS
 • Stație PC (configurația medie a pieței) cu sistemul de operare și toate aplicațiile preinstalate, inclusiv program antivirus
 • Software de management al tranzacțiilor comerciale conform cerințe H.G. 1373/2008

Servicii

 • Montaj și instalare
 • Asigurare laborator verificări metrologice (camion + automacara + semiremorcă cu greutăți etalon) și personal necesar testelor (inspector verificator, șofer/operator automacara/legător de sarcină)
 • Verificare metrologică inițială și aplicare marcaje legale
 • Instruire operatori
 • Declarație de conformitate și Certificat pentru teste
 • Manual de mentenanță preventivă

Excluderi din furnitura standard sau asigurate optional

 • Clientul asigură aliniamentul șinei C.F. pe o lungime de minim 3 vagoane
 • Avize și autorizație de construire conform 1.3.A (pag. 8)
 • Lucrări de amenajare a infrastructurii C.F. și lucrări de pregătire pentru montaj: centura de împământare, sudură și pozare cablu conform 1.3.B (pag. 8)
 • Transport platformă din fabrica proprie (sucursala din Tecuci, jud. Galați)
 • Macara 12.5t pentru descărcare și montare platformă pe poziție (3..4h)

Opțional, asigurate de FLINTAB în parteneriat cu firmă certificată AFER.

Garantie

 • 10 ani structura de rezistență a platformei;
 • 2 ani componentele electronice

Service postgarantie

 • Pe toată durata de viață a produsului: asigurare piese de schimb, intervenții service, contracte service, verificări metrologice periodice sau după reparație/relocare

Termen de livrare

 • 6 saptamani

Temperaturi de lucru

 • Receptor de sarcină (platformă): -40°C..+65°C
 • Celule de cântărire: -40°C..+80°C
 • Indicator de greutate: -10°C..+40°C
 • Echipamente periferice (stație PC, imprimantă, accesorii): +10°C..+35°C

Capacitate: 120t
Diviziune: 50kg

Transportul este gabaritic, necesitând câte un camion pentru fiecare modul livrat. Instalarea se efectuează rapid on-site cu ajutorul unei macarale de 25t cu care se vor ridica prefabricatele din beton și grinzile de cântărire și se vor amplasa pe terasamentul de piatră spartă special amenajat.

Lungimea minimă de aliniament a căii ferate unde se dorește instalarea sistemului de cântărire trebuie să fie de 60m cu o declivitate maximă graduală pe lungimea a două vagoane (+/-10mm). Cântarul se va integra perfect în structura căii ferate având aceeași infrastructură.
Elementele prefabricate de capăt cât și elementele prefabricate de tip U sunt armate cu oțel beton PC52 și beton marca C45/55.

transport-gabaritic
vedere-sus
schema-executie

SINTEZA COMPONENTE ELECTRONICE

Celule de cântărire FLINTEC GERMANIA RC3-30t-C4

rc3

Celulele de compresiune self-alignment reprezintă cea mai bună variantă pentru preluarea sarcinilor statice și dinamice mari!

 • Certificare: certificat de test nr. D09-99.09 emis de PTB GERMANIA, organism notificat în Uniunea Europeană
 • Material: oțel inoxidabil 17-4 PH (1.4548)
 • Etanșare: complet ermetică – prin presetupă etanșă sticlă pe metal; utilizare în medii industriale “outdoor”
 • Grad de protecție: IP68 / IP69K
 • Cântărire: permite efectuarea operațiilor de cântărire
 • Au proprietatea de a aduce întotdeauna în poziție verticală platforma de cântărire (self-alignment ROCKER COLUMN loadcell). Capacitatea fiecărei celule este de 30 tone, conform celei mai bune practici de selecție în scopul fiabilității maxime pe o durată mare de exploatare
 • Suprasarcina de siguranță: 200%
 • Suprasarcina de siguranță la eforturi laterale: 100%
 • Filtru digital: automat cu ajustarea ratei de conversie cu reglarea numărului de eșantioane (1, 2, 4, 8, 16, 32)
 • Interfață asincronă: RS485 half duplex, multidrop cu adresă de rețea, rata de transfer reglabilă în intervalul 2400..38400, data bits și paritate, parametrii care pot fi programabili

Cutie de insumare

FRP (fiberglass reinforced polyester) IP66, presetupe IP68, silicagel, placă de conexiuni echipată standard cu eclatori de protecție pentru șocuri electrice.

Indicator digital de cantarire SysTec GERMANIA IT8000E

it8000e
 • Certificare: certificat de examinare CE de tip D11-09-021 rev.1 emis de PTB GERMANIA, organism notificat în Uniunea Europeană
 • Material carcasă: oțel inoxidabil
 • Cerințe obligatorii standard:- Interfață de comunicație serială RS232 aprobată pentru conectarea la o stație PC- Echipare standard cu DSD (Data Storage Device) memorie martor “aliby”; înregistrări unic identificate pentru evaluarea trasabilității cântăririlor
 • Tehnologie: MCP (Multi Cell Processing Technology)
 • Calibrare: digitală, prin meniu dedicat
 • Tastatură: On/Off, Sum, Zero, Tare, Print, Function

Filtre electronice reglabile pentru atenuarea semnalelor oscilatorii de la platforma de cântărire sau a oricăror alte semnale parazite. Deplasare limitată a punctului de zero pentru compensarea deviațiilor provocate de depunerea pe platformă a zăpezii, noroiului sau a depunerilor accidentale.

 • Comparea greutății unui boghiu cu celălalt boghiual aceluiași vagon
 • Compararea greutății unui boghiu cântărit pe secțiuni
 • Etalonarea (calibrarea) a unui modul la 60 tone
 • Afișaj alphanumeric 5.7” color
 • Operatorul poate cântări: greutate boghiu W1, W2,
  W3, sau greutate vagon UAGPS W1+W2
  sau greutate vagon VTG W1+W3
 • Cântărire vagoane scurte W2+W3

Statie PC si imprimanta

statie-pc
Configurația medie a pieței, cu sistem de operare preinstalat:

 • Procesor 2.0GHz
 • Memorie 2.0GB
 • HDD 20GB
 • Monitor cu rezoluție nativă 1280×1024 sau 1440×900
 • Interfață serială tip RS232/USB sau o interfață ethernet
  TCP/IP
 • Sistem de operare Microsoft Windows XP SP3,
  Microsoft Windows Vista SP1 sau Microsoft Windows 7
 • Imprimantă laser alb-negru HP LaserJet PRO P1102

Software

software
Sistem software de management al tranzacțiilor comerciale:

 • Operare ușoară pe bază de ferestre, meniuri și liste
 • Monitorizare în timp real a greutății
 • Tipărire, inclusiv vizualizarea notelor de cântărire emise
 • Gestiune date de cântărire cu emitere note de cântar și salvarea
  acestora în baze de date (dată, oră, TARA, BRUT, NET, produs, etc.)
 • Raportare tranzacții comerciale pe perioade selectabile de timp
 • Protecție împotriva intenției de utilizare frauduloasă a datelor de
  cântărire

FLINTAB RC3D Software

rc3d
Software specializat pentru verificarea și programarea celulelor de cântărire digitale FLINTEC RC3D, care permite până la 12 conexiuni simultane cu senzorii de masă ai cântarului feroviar.
Avantajele folosirii acestor celule digitale de ultimă generație sunt:

 • Fiabilitate și precizie la cântărire
 • Calibrare ușoară
 • Determinarea rapidă a celulei defecte în cazul unei reparații

Pachet de protecție electrică suplimentară EEP

eep
 • Priză cu eclatori și siguranțe rapide pentru protecție la supratensiuni și
  șocuri electrice în rețeaua de alimentare
 • Sursă de tensiune neinteruptibilă UPS minim 500VA
 • Prelungitor cu prizele necesare sistemului în ansamblu

ECHIPAMENTE OPTIONALE

Echipament VIDEO

video
 • Sistem de supravegere video în cabină pentru vizualizare poziționare vagoane / alegere configurație cântărire cu monitor video dedicat.

Echipament Ex / Load

ex
 • Set de celule de cântărire analogice FLINTEC
  Germania RC3 zone 1, 2 (gas) and 21, 22 (dust)
  în conformitate cu EEx ia IIC T6…T4 T130°C ATEX
 • Set bariere de siguranță
 • Indicator digital de cântărire pentru zonă normală
 • Afișaj de exterior local.

Nota importanta

Greutatea unui vagon este suma greutăților fiecarui boghiu cântărit pe o secțiune.
Programul de cântărire compară permanent în timpul încărcării greutățile celor două boghiuri care nu trebuie să difere cu mai mult de 300-400kg.

În cazul când această valoare este depășită, încărcarea vagonului cisternă cu gaz lichefiat este automat blocată.

În acest fel, sistemul de cântărire este redundant prin verificarea permanentă a greutăților boghiurilor vagonului care se încarcă.

Deasemenea, terminalul de cântărire este prevăzut cu setarea a două valori pentru prealarma atingerii greutății de încărcare și blocare încărcare peste valoarea greutății admise pe vagon.
Încărcarea se face prin controlul debitului fin-grosier la începutul încarcării și grosier-fin la sfârșit de încarcare.

VERSIUNE CSI

csi-1

Căi ferate cu ecartament normal, de 1435mm, caracteristic celor mai multe țări europene, asiatice, și africane.

csi-2

Căii ferate pentru vagoane ucrainiene sau rusești, linie ferată industrială CL = cale largă, ecartament 1520mm.

Cântarele feroviare TRAPPER se livrează la cerere cu ecartamentul lat 1520mm pentru statele din CSI. Deasemeni se pot livra și în construcție specială cu ecartament dublu:
– ecartament european 1435mm
– ecartament lat 1520mm
Avantajul construcției speciale cu ecartament dublu este acela că vagoanele se pot cântări indiferent de ecartamentul lor.

vagoane-3

FABRICATIE

FLINTAB deține propria fabrică cu două hale moderne de producție, cu fabricație atent executată și testată.

Fabrica FLINTAB, întinsă pe o suprafață de peste 14000mp, are două hale de producție însumând 2000mp și spații de depozitare exterioare și interioare de 8000mp, dotate cu 6 instalații de ridicat.

 • utilaje moderne de tăiere termică a semifabricatelor
 • aparate de debitare manuală și semiautomată cu oxigen și plasmă
 • ghilotine hidraulice și abkant
 • instalație de roluire și îndreptare
 • mașină multifuncțională pentru debitare, ștanțare, decupare tablă și profile
 • fierăstrău automat pentru tăiere profile
 • instalații de polizare cu bandă
 • mașină de tăiat și de îndoit oțel beton
 • prelucrări metalice pe mașini unelte: mașini radiale de găurit, freze universale și strunguri cu comandă numerică
 • echipamente de sudură cu electrod învelit și de sudură cu sârmă de tip sinergic bazate pe tehnologie invertor
 • instalație de sablare și instalație de vopsire airless
radiografie
image_pdfimage_print